keskiviikko 26. marraskuuta 2014

Uusi tyyli ja kevyttä asuntokiimailua

Mä uudistin tyyliä tällaiseksi neutraalin valkeaksi! Aika kiva!

Sain tänään kandintyöni painosta, ja instagram-seuraajan toiveesta lupasin kirjoittaa siitä tänne jotain. 
Ensin ajattelin, että ahdistaa ja liikaa hommaa, mutta sitten muistinkin että tein koko roskasta tiivistelmän, jota ei tarvinnutkaan sitten liittää valmiiseen työhön! Mä julkaisen sen täällä! Olkaa hyvät!


"Asuminen on suurimmalle osalle ihmisistä elämän suurin investointi, oli kyseessä vuokralla asuminen tai omistusasuminen. Nykyaikaisen ihmisen ajatellaan olevan ensisijaisesti kuluttaja, joka pyrkii luomaan kulutusvalinnoillaan itsestään kuvaa vastuullisena kansalaisena ja pystyvänä yksilönä. Lähden olettamuksesta, että asumiseen liittyvillä valinnoilla henkilö voi luoda identiteettiään, osoittaa statusasemaansa ja pyrkii erottautumaan muista. Tarkastelen asumisvalintoja myös yhteiskuntaluokan ja hyvän maun osoittamisen välineenä, jolloin asunnon hallintamuoto, asuinalue ja sisustaminen ovat osa niin sanottua symbolista taistelua.

Kandidaatintutkielmassani teen kirjallisuuskatsauksen asumiseen eri näkökulmista, tarkastellen ensin Suomelle ominaisia historiallisia erityspiirteitä, kuten omistusasumisen arvostusta. Seuraavaksi lähestyn asumista kuluttamisena ja pohdin postmodernien kulutusteorioiden käyttökelpoisuutta asumisen tarkasteluun ja lopuksi pohdin legitiimin maun ja vallan vaikutusta asumisvalintoihin. Mikäli asuminen on identiteetin rakentamisen kannalta olennainen osa-alue, aiheuttaako alueellinen eriytyminen myös eriarvoisuutta?

Alun alkaen omistusasumista suosinut diskurssi on ollut osa hyvinvointivaltion syntyä, mutta nykyisessä yhteiskunnassa asuminen on muutakin kuin fyysinen asunto tai asuinpaikka. Asumiseen liittyvä erottautumishalu ja hyvän maun osoittaminen näyttäytyy keskiluokkaisena ilmiönä, koska toisille asumisella erottautuminen on luonnollista, kun taas toisille se on vähintäänkin toisarvoinen asia. Asuminen on kuitenkin olennainen osa erilaisia arkisia merkityksentekoja, joten sen tarkastelu symbolisen taistelun kenttänä on luonteva tapa lähestyä eriarvoisuuden alueellista jakautumista tai asumismuotojen erilaista arvostusta."

Asiasanat: asuminen, identiteetti, status, erottautuminen

Mitäs tykkäätte?

T. Big boss asuntomuija, äiti, vaimo ja kohta yhteiskuntatieteiden kandidaatti -76